Bestil Materiale

På denne siden har du mulighet for å rekvirere informasjon om programmet ClinicCare. Som minimum må e-post-adressen utfylles.

Bruker du på nåværende tidspunkt EDB på klinikken?

Ja
Hvilke fordeler forventer du å opnå ved å bruke EDB?

På hvilke områder kunne du tenke deg å bruke EDB?  
Afregning af patienter  
Tidsbestilling  
Brevskriving   
Journaler  
Hvornår havde du tænkt deg å begynne med programmet?

Hvilket materiale ønsker du?
Produktmappe: 12-30 sider og en CD-ROM. (til demonstrasjon af system)
Telefonopkald fra oss

Hvilke fagområde(r) finnes på klinikken? Antal behandlere
Akupunktur
Kiropraktik
Fotterapi
Fysioterapi
Psykologi
Annet
Sekretærer

Hvor viktig er en lav pris?
Hvor viktig er en god service?
Bruker du i dag PC?

Hvor ønsker du materialet sendt til?
Navn
Adresse
Postnummer & By
E-post adresse (obligatorisk)