Produkt

 

ClinicCare er et EDB-system opbygget av moduler. Dette betyr, at man eksempelvis kan starte med grunnmodulet og etter behov utvide med andre moduler. Du betaler altså bare for det du har bruk for og det er lettere at innføre systemet med få moduler om gangen.

I menyen til venstre kan du se en kort gjennomgang av modulene.